Kuun asennon merkitys kalastajalle

Kuun asennon merkitys kalastajalle

Kuun merkitys kalastajille on tiedetty jo vuosisatoja. Kalastajat ovat helposti pystyneet seuraamaan kuun kiertoa, ja sen vaikutuksia saaliiseen. Täytyy kuitenkin muistaa että ammattikalastajat käyttävät passiivisia pyydyksiä, joten niiden logiikka on hieman erilainen. Kalojen liikkuvuuteen kuun asento korreloi kuitenkin selvästi. Olen seurannut asiaa parikymmentä vuotta, ja vaihtanut näkemyksiä kovien saamamiesten kanssa. Alla summaan ajatukset joita on puseroon jäänyt matkan varrelta.

Ottikalenterit

Kuun kiertoon perustuvia otti kalentereita on julkaistu jo pitkään. Kaikkien kalakalentereiden ”äiti” on minun sukupolvelleni Abun ”Nyt Nappaa”- kalenteri, jota luettiin innokkaasti 1970-luvun lopussa ja 1980- luvun alussa. Kalenteri perustuu aivan puhtaasti kuun kiertoon, ja sen mukaan täysikuu ja uusikuu ovat parempia ajankohtia kalastukseen kuin niiden välillä olevat päivät. Itselläni kalenterin seuraaminen jäi vähemmälle takavuosina kun luvatun hyvän jakson kohdalle tuli liikaa huteja. Nykyään julkaistaan useampia otti kalentereita, jotka pohjautuvat nimenomaan kuun kiertoon.

Vaikutusajat

Olen huomannut että kuun asento vaikuttaa positiivisesti täydenkuun aluspäivinä (3-4 päivää ennen) ja päivän pari sen jälkeen. Uudenkuun vaikutus aika on hieman lyhyempi ja alkaa 2-3 päivää ennen uutta kuuta, ja jatkuu päivän sen jälkeen.

Todellinen vaikutus

Kuun asennolla on merkitystä, mutta yksinään se ei muodosta hyvää kalastusolosuhdetta. Parinkymmenen vuoden kollektiivisella seurannalla voin todeta, että hyväksi kalapäivä muodostuu kuitenkin jos mukana on muita positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Etelän puoleiset tuulet auttavat asiaa, samoin kuin voimakkaat ilmanpaineen muutokset. Otti uistimiin vaikutus on suhteellisen pieni, mutta ei kuitenkaan olematon. Kuun kierron hyvinä päivinä pitää käyttää hieman voimkkaammin erottuvia vieheitä kuin muina päivinä. Olen huomannut että kuun asennolla on merkitystä saaliin määrään ja ennen kaikkea kokoon. Kuunkierron hyvinä päivinä kalamäärät ovat keskimääräisesti hyviä, ja keskikoko selvästi suurempi.

Kuun asento ja kalalajit

Kalalajeilla on selkeästi eroja suhteessa kuun kiertoon. Lohikalat ja hauki reagoivat positiivisesti sekä täyteen kuuhun, että uuteen kuuhun, mutta ahvenkalat kuha ja ahven ainoastaan täyteen kuuhun. Uudenkuun aika on usein etenkin kuhan kalastajalle todella haasteellista. Jos olet valintatilanteen edessä, kannattaa siis uudenkuun aikaan kalastaa mieluummin lohikaloja ja haukea, kuin ahvenkaloja.

Yhteenvetoa

Kuukalenterit pitävät siis tietyiltä osin mielestäni paikkansa. Niitä kannattaa seurata ja ajoittaa reissuja kuun asennon osalta parempiin päiviin jos mahdollista. Kuitenkin kova korkeapaine tai pohjoisen puoleiset tuulet saattavat vesittää kuun asennon vaikutusta.

 

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit

Superaktiivisen kalan kalastus- Helppoa vai vaikeaa ?

Superaktiivisen kalan kalastus- Helppoa vai vaikeaa ?

Ensikuulemalta kysymykseen tuntuu olevan helppo vastaus. Olen huomannut että todellisuus saattaa olla erittäin paljon toisenlainen. Ajoittain kalastaja huomaa olevansa tilanteessa, jolloin kalat vaikuttavat olevan erittäin haluttomia yhteistyöhön. Vaikka kaloja havaitaan paljon, varsinaiset iskut jäävät puuttumaan. Heittokalastajat näkevät paljon seurioita, ja kaikuluotaimella tilannetta havainnoivat huomaavat paljon aktiviteetteja mutta jäävät ilman kunnollista iskua. Mistä oikein on kysymys ?

Erittäin aktiivisen kalan käytös

Erittäin aktiivinen kala liikkuu paljon ja reagoi vieheeseen hyvinkin kaukaa. Siitä syystä kalastaja saa usein kontaktin kalaan kun tullaan kalapaikoille. Kalastajan haasteena on vieheen sovittaminen kalan aktiivisuustasoon sopivaksi siten että se laukaisee kalan iskurefleksin. Käyttäytymiseltään kala saattaa muistuttaa erittäin passiivista kalaa, koska lukuisat seuriot saattavat vaikuttaa passiiviselta käytökseltä.

Milloin ?

Kala on erittäin aktiivinen yleensä silloin kun ilmanpaine nousee voimakkaasti. Myös laskeva ilmanpaine aktivoi kaloja, mutta ei yleensä niin paljon, että se täyttäisi erittäin aktiivisen kalan tunnusmerkistön. Merellä voimakas veden nousu voi yhdessä muiden tekijöiden kanssa tehdä kaloista yliaktiivisia. Yleensä etelän puolelta puhaltavat tuulet lisäävät kalan aktiivisuutta, mutta eivät ole välttämättömiä jos ilmanpaine nousee riittävän voimakkaasti.

Mikä neuvoksi ?

Erittäin aktiivinen kala vaatii kovan ärsykkeen, jotta kalan iskurefleksi laukeaa. Käytännössä se vaatii kovia uistinpintoja, kuten vaaleita ja räikeitä sävyjä, sekä voimakkaasti peilaavia pintoja. Myös vieheen uinnin pitää olla voimakas ja erottuva. Olen huomannut että kriittisimmät elementit ovat uistimen peilaavuus ja uinti. Kokonaan mattapintaiset vieheet eivät välttämättä tuo tulosta, ja pienellä liikkeellä uivat vieheet eivät herätä kalaa. Uistimen uitto saa myös olla voimakasta, etenkin silloin, kun käytetään runkomalleja, jotka eivät ui voimakkaasti.

Vaalenna ja voimista

Jos tiedät että kala on erittäin aktiivinen, kannattaa rasiasta hakea kaikkein voimakkaimmin peilaavat, räikeät ja voimakaspotkuisimmat yksilöt. Käytä räikeitä ja valkoisia mattapintoja, ja tehosta niitä tarvittaessa voimakkaasti peilaavilla metalleilla. Suosi myös sellaisia runkoja, jotka antavat kalalle mahdollisimman voimakkaan herätteen. Jos seuriot muuttuvat tärpeiksi, maltillista hieman.
Erittäin aktiivisen kalan kalastus on samalla tavalla uskon asia, kuin erittäin passiivisen kalan kalastus. Erona ainoastaan se että yliaktiivisen kalan kanssa on mahdollisuus todella hyviin saaliisiin, kun oikea tarjous löytyy.

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit

Uistinvärien merkitsevät tekijät

Uistinvärien merkitsevät tekijät

Kaikilla kalastaijilla on oma käsityksensä uistinväreistä. Uistimista puhuttaessa keskustelu tiivistyy, kun aletaan puhumaan ottiväreistä ja suosikkiuistimista. Olen vuosien varrella huomannut että suurin osa kalastajista puhuu ainoastaan ns. selkäväreistä, mikä on mielestäni vähiten merkitsevä tekijä silloin kun punnitaan uistimen kalastavuutta ja sopivuutta kyseiseen tilanteeseen. Usein jätetään kokonaan huomioimatta uistimen peilaavuusominaisuudet tai tummuusaste.

Selkävärin merkitys on pieni

Olen huomannut että selkävärin merkitys on usein marginaalinen, ja kala valitsee kohteensa juuri peilaavuuden ja tummuusasteen perusteella. Helposti sen huomaa silloin kun tarjoilee samalla selkävärillä esimerkiksi kahta eri tummuusastetta tai peilaavaa metallipintaa. Jos selkävärin tummuusaste on sama, voi kahdella eri selkävärillä saada yhtä hyvin kalaa samaan veneeseen, mikäli uistimien muut ominaisuudet ovat vastaavat.
Jigikalastuksessa ero vielä korostuu, jos muuttaa samanväriseen peruskumiin eriväriset hileet. Kalan nappi joko paranee tai heikkenee vaihdon seurauksena.
Uistimien kalastavuuden keskiössä ovat myös uistimen kontrastitekijät. Käyttämällä voimakkaita tumman ja vaalean kontrasteja voidaan yleisväritykseltään tummasta uistimesta tehdä näkyvä ja samalla myös kalastava.

Kirkkaalla ilmalla vaaleaa ja tummalla tummaa, vai jotenkin muuten?

Itse päätän tarjottavan uistimen tummuusasteen kalan aktiivisuuden mukaan. Pohdintani helpottamiseksi päätän kalastustilanteen aluksi, käytänkö tummia vai vaaleita uistimia. Pohdinnassa ovat myös uistinpintojen peilaavuus ja peilaavuuden voimakkuus. Näillä asetuksilla suoritan valinnat, jotka yleisesti ottaen ovat osuneet hyvin kohdalleen.

Uistinvärien käsitteissä keskeisintä mielestäni on uistimen tummuusaste. Onko uistin vaalea, keskivaalea tai tumma. Merkitsevää on onko lusikka uistimessa esimerkiksi musta vai vaalea etupinta, tai onko jigin pääsävy vaalea vai tumma. Myös vaappujen tai muiden kalanmallisten uistimien osalta käydään sama pohdinta ennen uistinvalintaa.

Peilaavuuden merkitys

Toinen merkitsevä ja usein myös ratkaiseva tekijä on uistimen peilaavuusominaisuudet ja peilaavuuden voimakkuus. Peilaavuudella tarkoitan uistimen välkehtimistä vedessä. Skaala on laaja ja liikkuu välillä valkohopea- mattakupari. Koska kontrastitekijät ovat keskeisessä osassa uistimen näkyvyyden osalta vaihtelevat, eri metallien peilaavuusominaisuudet myös uistimen tummuusasteen mukaan.
Kolmantena mietin ns. selkävärien roolin. Sen poimin tilanteen mukaan siten että se vastaa taivaanrannan väriä, mutta mielestäni se on viimekädessä lähes yhdentekevä, mikäli muut asetukset ovat kohdallaan.
On myös syytä huomata että uistimissa olevat pienet pisteet eivät yleensä vaikuta uistimen kokonaisvaikutelmaan, vaan niiden tuoma lisä on lähinnä kosmeettinen. Jotta väri olisi merkitsevä, pitää sen ylettyä uistimen päästä päähän tai jollain muulla tavalla kattaa vähintään neljännes uistimen pinta-alasta.

Mikä on vaalea, ja mikä tumma ?

Tähän kysymykseen on varmasti yhtä monta vastausta, kuin on vastaajaakin. Itse luokittelen vaaleisiin väreihin valkoisen, keltaisen, vaaleanvihreän ja vaaleansinisen. Myös punaisesta skaalasta löytyvät sävyt oranssi, ja pinkki menevät tähän kategoriaan. Keskivaaleita ovat vaaleanruskea ja vaaleanharmaa. Tummia sävyjä ovat puolestaan musta, tummanruskea, tummanharmaa, tummansininen ja tummanvihreä.
Usein uistimet sisältävät näiden kaikkien yhdistelmiä, ja eri värit dominoivat erilaisissa vesi- tai valaistusominaisuuksissa.

Metallin valinta-peilaavuusominaisuudet

Uistimen peilaavuusominaisuudet ovat usein ratkaisevia, ja etenkin silloin kun kala on passiivista. Peilaavuusominaisuuksilla tarkoitan uistimen kykyä välkehtiä vedessä kyseisissä kalastusolosuhteissa. Itse suosin tummempia metalleja kuten kultaa, ja kuparia, koska voimakkaasti vedessä välkkyvä uistin vaatii todella aktiivisen kalan, jotta se uskaltaa iskemään. Jigeissä on aivan sama asia, ja suosin siellä kulta-tai kuparihileitä, tai todella passiiviselle kalalle ainoastaan mustia hileitä. Myös täysin hileettömät tummat jigit ovat olleet passiivisten päivien pelastajia. Peilaavuusominaisuudet kannattaa todentaa uittamalla uistinta vedessä.
Jos aurinko paistaa edes osittain, kannattaa uitto tehdä siten että auringonvalo osuu uistimeen. Tällöin saat kuvan uistimen peilaavuudesta.
Mattapintaiset uistimet- päivän pelastajia

Olen sitä mieltä että erilaisilla mattapintaisilla ja kokonaan maalatuilla uistimilla voidaan kattaa 90 % kalastustilanteista. Vaikeissa olosuhteissa passiivista kalaa kalastettaessa, ei uistin saa välkehtiä liian voimakkaasti. Maalatut uistinpinnat riittävät myös aktiiviselle kalalle, jos uistimet ovat vaaleita ja erottuvia.
Aivan perusvärien mustan ja valkoisen yhdistelmillä voidaan kattaa noin puolet kalastustilanteista.

Ajatukset yhteen

Kun siis valitset seuraavaksi viehettä, käy läpi asiat alla olevan muistilistan mukaan;

1) Päätä uistimen tummuusaste
2) Valitse peilaavuuden voimakkuus
3) Sovita selkäväri yleiseen valaistukseen sopivaksi.

Jos et saa tuntumaa kalaan muuta tarjousta järjestelmällisesti. Muuta yhtä ylläolevista tekijöista kerrallaan paremman tuloksen saavuttamiseksi.

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit

Uistinvalinta ja veden väri

Uistinvalinta ja veden väri

 

Veden väri ja kirkkaus vaikuttaa yhdessä valon ominaisuuksien kanssa uistimen erottuvuuteen. Mielestäni keskeisin kysymys on veden perusväri, koska siitä riippuu miten vallitseva valon väri pääsee tunkeutumaan veteen ja edelleen uistimen pinnalle. Se myös määrittää miten valo heijastuu takaisin uistimen pinnalta ja erottuu ympäristöstään.

Kahta perusväriä

Suomessa veden värejä on kahdenlaista; vihreää ja ruskeaa. Vaikka vesi olisi kuinka kirkasta tahansa, värjää se valkoisen riittävällä syvyydellä jompaankumpaan suuntaan. Yleisesti ottaen merivesi on perusväritykseltään vihreää, pois lukien isojen jokien valuma-alueet, jotka saattavat olla ruskeita. Myös Suomenlahdella lännestä itään mentäessä muuttuu veden perusväritys asteittain hieman ruskeampaan suuntaan. Syynä on todennäköisesti Kymijoen haarat, jotka tuovat Suomenlahdelle ruskeampaa vettä.

Useimman makean veden altaat Suomessa ovat ruskean sävyisiä, vaikkakin osittain erittäin kirkkaita. Kirkkaat altaat taittavat lopuksi kuitenkin aina ruskeaan tai joissain tapauksissa vihreään. Erittäin kirkkaissa vihreissä vesistöissä on vihreä perusvärityksen merkitys hyvin pieni, käytännössä olematon.

Veden kirkkauden vaihtelut

Veden väri vaihtuu harvakseltaan, mutta veden kirkkaudessa saattaa olla eroja päivittäin. Jos veden väri vaikuttaa uistimen erottuvuuteen, niin yhtä suuri merkitys on veden kirkkaudella. Valon kanssa yhdessä veden kirkkaus vaikuttaa uistimien erottuvuuteen ja erityisesti eri metallipintojen peilaavuusominaisuuksiin.
Veden kirkkaus ja uistinvalinnat
Jos vesi on todella sameaa, suosin yleensä mattapintaisia uistimia, koska sameassa vedessä metallit eivät välttämättä peilaa ja peilatessaan ovat liian voimakkaita.. Nyrkkisääntönä on että näkösyvyyden pitää olla mieluummin lähempänä metriä, ennen kuin peilaavat metallipinnat toimivat kunnolla. ”Maitokahvissa” käytän lähes ainoastaan maalattuja viehepintoja.

Vedenkirkkauden ja valon yhteistyö

Nyrkkisääntönä on että valon väri tunkeutuu veteen suunnilleen näkösyvyyden verran. Vihreä vesi toistaa hyvin punaisen ja keltaisen valon, ja ruskea vesi ainoastaan punaisen. Suurin vaikutus sillä on silloin kun kalastetaan suhteellisen matalassa. Valon vaikutuksesta voit lukea Kalagurun blogista artikkelista ”Uistinvalinta ja valo”.

 

Ruskea vesi

Perusväritykseltään ruskea vesi toistaa parhaiten tummempia metallipintoja, kuten kuparia ja kulta/ messinkiyhdistelmiä. Kirkkaat metallipinnat ja erityisesti nikkeli, saattavat mennä mustaksi, etenkin silloin kun kalastetaan syvemmältä, tai ilman auringonvaloa. Mattametalleista mattakulta ja mattakupari muuttuvat peilaaviksi, kun valo on ja veden kirkkaus on sopiva.
Mattakulta peilaa silloin kun auringonvaloa pääsee veteen. Mattakupari muuttuu peilaavaksi pilvisellä kelillä, ja erityisesti silloin, kun valoa on vähän. Mattahopea ei juuri toistu vaan näkyy tummahkona mattapintana.
Väreistä voimakkaimmin toistuvat punaisen skaalan värit ja erityisesti punainen ja oranssi. Tummemmista sävyisä vaaleanruskea toistuu myös hyvin, johtuen osittain veden ruskeasta sävystä. Valkoinen, keltainen ja chartereuse, näkyvät vaaleina, mutta eivät toista omaa väriään ruskeasävytteisessä vedessä.

Vihreä vesi

Vihreässä vedessä toistuvat hyvin kaikki metallipinnat, veden kirkkaudesta ja valosta riippuen. Kristallinkirkas vihreä vesi toistaa parhaiten kirkkaita metalleja, kuten hopeaa ja nikkeliä. Kirkkaat metallit toistuvat sekä auringonpaisteella, että pilvisellä kelillä, kunhan kirkas metalli on valittu oikein. Hopea vaatii vähiten valoa, sen jälkeen alpakka jo lopuksi nikkeli. Markkinoilla oleva alumiini pinnoitteet toistuvat myös hyvin synkällä kelillä. parhaiten erottuvuuden huomaa, kuin uittaa uistinta vedessä. Kun vihreä vesi on himan sameampaa, auringonpaisteella toistuvat myös kulta/ messinki yhdistelmät.
Kaikki mattametallit erottuvat vihreässä vedessä, aina veden kirkkaudesta ja valaistus olosuhteista riippuen. Mattahopea muuttuu peilaavaksi valon vähentyessä, ja todella synkällä kelillä se erottuu paremmin kuin hopea, koska se ei tarvitse niin paljoa valoa erottuakseen. Kelin muuttuessa todella synkäksi, kirkkaassa vihreässä vedessä myös mattakupari muuttuu peilaavaksi.
Erottuvin väri vihreässä vedessä on valkoinen. Se heijastaa eniten valoa, ja erottuu parhaiten ympäristöstään. Myös chartereuse, keltainen ja vaaleanvihreä ovat erottuvia värejä, ja nimenomaan tässä järjestyksessä.

Ajatukset yhteen

Ruskeasävytteisessä vedessä erottuva väriskaala on kapeampi kuin vihreässä vedessä. Koska valon aallonpituuksista johtuen punainen häviää ensin vedessä, ovat uistimet jo muutaman metrin syvyydessä harmaaskaalan eri asteita. Tällöin merkitseväksi ominaisuudeksi tulevat uistimen tummuus- vaaleus asteet ja peilaavuusominaisuudet.
Vihreässä vedessä erottuvat värit toistuvat huomattavasti syvemmälle, joten erot uistimissa ovat selkeämpiä. Kuitenkin syvemmällä kalastettaessa vihreässä vedessä ollaan saman tilanteen edessä, eli vieheet erottuvat ainoastaan harmaaskaalassa, ja erottavaksi ominaisuudeksi jää ainoastaan tummuus- vaaleusasteet ja peilaavuusominaisuudet.

 

 

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit

 

 

Helpotusta viehevalintaan

Helpotusta viehevalintaan

Kuten jokainen kalastaja tietää, ottiviehe vaihtuu päivittäin, tai jopa saman päivän aikana. Syynä tähän ovat olosuhteen muutokset, jotka vaikuttavat kalan aktiivisuustasoon suhteessa uistimiin. Kalaguru on palvelu joka auttaa kalastajaa uistinvalinnassa. Uistimen valinta perustuu aina sääolosuhteisiin joten Kalaguru on kytketty Forecan ja ilmatieteenlaitoksen rajapintoihin. Keskeisenä tekijänä on kalan aktiivisuustaso, jonka Kalaguru ilmoittaa uistinsuositusten lisäksi.

Näin Kalaguru toimii

Kalastaja valitsee kohdekalan ja kalastustavan. Lisäksi kalastaja ilmoittaa valaistuksen ja veden ominaisuudet. Lopuksi määritellään kalastuspaikkakunta. Palvelu hakee säädatan Forecasta ja Ilmatieteenlaitokselta ja laskee kalan aktiivisuustason. Kun kalastaja kertoo kalastuspäivän ja ajan, antaa palvelu ennusteen kalan aktiivisuudesta ja viehesuositukset.
Kalagurua on kehitetty kaksikymmentä vuotta. Palvelun esiaste Nappikeli pyöri Erä-lehden kotisivuilla kymmenen vuotta sitten. Nyt voimme ylpeänä tarjota palvelun, joka antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta, liittää mukaan ohjeen vieheen uiton vaatimuksista ja antaa lopuksi viehesuositukset.

Rekisteröidy ja kokeile mitä suosituksia palvelu antaa sinun parhaisiin kalapaikkoihin.

Kireitä siimoja !
Tom Berg
Kalagurun tuottaja

 

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit

 

Hauen täkyonginta- Jannen kuumat vinkit

Hauen täkyonginta- Jannen kuumat vinkit

Viime vuosina hauen talvinen täkyonginta on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ei ihme, sillä saaliit ovat olleet todella hienoja. Tuntuu siltä että metrisen hauen saa helpommin täkyonkimalla kuin monella muulla tavalla. Vaikka kalastusmuoto on monille uusi, on Inkoon tartuttaja ja nykyisin myös Team Westin:in jäsen Janne Norrgård harrastanut sitä menestyksekkäästi jo viime vuosituhannen lopulta saakka. Jäälle Janne on nostanut vuosien varrella lukuisia yli kymmenen kilon haukia ja satoja yli metrin kaloja.

Pitkän suostuttelun jälkeen hän suostui avaamaan hieman kuinka Kalagurun tietoa voidaan hyödyntää talvisessa täkykalastuksessa hänen omien kokemustensa pohjalta. Artikeli ei ota kantaa kalojen sijaintiin, tapahtuuko kalastus merellä tai järvillä, eikä välineisiin vaan keskittyy antamaan lukijalle mahdollisuuden päästä hyödyntämään samoja yhtäläisyyksiä omassa kalastuksessaan.

Ottihetket Kalagurusta

Aktiivinen tai passiivinen taso ja ottihetket löytyvät Janne mukaan helposti Kalagurun aktiivisuustasoista. Kalagurun suositellessa tummia sävyjä ja maltillista uittoa, Janne käyttää passiivisen kalan lähestymistapaa, suosien alkukokoonpanossa pienempiä ja mahdollisesti tummempia täkykaloja esim ahventa särjen sijaan tai muuttaa täkykalan uintitapaa. Vastaavasti aktiiviselle kalalle tarjoillaan enemmän suurempia vaaleampia syöttejä jotka saavat liikkua vapaammin ja näkyvämmin.
Jannen mukaan Kalaguru huomioi hauenkalastajan kannalta olennaisia asioita kuten kelin kirkkaus, ilmanpaine, vedenkorkeuden vaihtelut (merellä) sekä valon merkityksen esim auringonnousun ja laskun. Lumipeitteen vaikutuksen jokainen talvinen täkyilijä joutuu kuitenkin selvittämään itse kulloisissakin vallitsevissa olosuhteissa.
”Kalagurun kautta pystyn saamaan hyvän käsityksen mitä voi olla odotettavissa tulevalta kalapäivältä, ja pystyn varautumaan ennakkoon päivän aikana oletettuihin otti-ikkunoihin esimerkiksi vaihtamalla tuoreet täkykalat vapoihin. Pystyn myös ennakoimaan tilanteet ja siirtymään uudelle hotspotille oikea-aikaisesti. Olen vavat viritettynä ennen oletettua ottihetkeä.” Janne kertoo.

Jannen teesit

Jannen mukaan täkykala voidaan valita ja tarjoilla aktiivisuustason mukaan, lähtökohtaisesti aktiivselle kalalle täky tarjoillaan korkeammalla esim välivedessä tai vain muutama sentti jäänkannen alapuolella. Aktiivinen hauki noutaa täyn pidemmänkin matkan päästä talvellakin. Korkeammalla vesikerroksessa uiva täky myös näkyy pidemmälle ja kalastaa näin suurempaa aluetta. Passiivisemmalle kalalle täky viedään lähemmän pohjaa, jolloin kynnys hauelle iskeä saaliiseen on matalampi koska syötti on lähempänä.

Aktiiviselle kalalle toimii yleensä suurempikokoinen täky kuin passiiviselle. Lisäksi kannattaa pyrkiä huomioimaan, minkä kokoista ruokaa alueen kala yleensä syö ja pyrkiä peilaamaan täkykokoa siihen. Erilaisilla painotuksilla voidaan vaikuttaa myös siihen, uiko täky aktiivisempaa isompaa aluetta vai rajataanko liikkuvuutta kalan ollessa passiivisempi. Aktiivisemmalle hauelle liikkuvuutta ei ole yleensä tarpeen rajata, mutta passiivisemmalle voi olla hyvä harkita painotusta perukkeen yläpäähän. Oikein passiiviselle hauelle on ajoittain paras kuollut täky eli dead-bait, jolla ei ole omaa uintia lainkaan.

Aktiivinen kala saattaa myös intoutua sohjottomasta avannosta, mutta kirkkaalla kelillä passiivista kalaa se saattaa aristaa. Pyrin säätelemään avannon läpi pääsevän valon määrää kalan aktiivisuustason mukaan. Kalan aktiivisuustason voit tarkistaa Kalagurusta.

Janne kertoo että lämpötila ulkona vaikuttaa monesti myös hauen aktiivisuuteen. Paukkupakkasilla kylmyys tunkeutuu jään läpi alapuoliseen veteen väistämättä, ja passivoi helposti kaloja lähemmäs pohjaa. Kylmän jakson jälkeen tuleva lauhtuminen onkin monesti aktiivisuusjakson herättäjä.
Näillä vinkeillä pääsee helposti alkuun, mutta hienosäätö tapahtuu luonnollisesti vasta jäällä. Mikäli täkyihin tulee paljon vientejä mutta hauki nopeasti hylkää täyn otiin jälkeen, kannattaa ylläoleva mielessään miettiä mitä tekijää tulisi muuttaa ja hauen sijaan itse aktiivisesti etsiä päivän yhdistelmää murtaakseen koodi.

Janne korostaa- muista nämä !

Suomessa Kalastuksenhoitomaksu sallii yhden vavan käytön kerrallaan, lisävapoihin tarvitaan aina erillinen lupa esim vesienomistajalta jotta täkyily olisi laillista.
Käsittele aina kaloja varoen, ja vapauta suuret yksilöt. Ota ruokakaloina mukaan vain se, mitä itse kulutat lähiaikana ja valitse nämä alle 4kg hauista.
Pakkasilla täkyilyssä on aina riskinsä kalankäsittelyn kannalta aiheuttaa paleltumavaurioita vapautettaville kaloille, jopa alan ammattilaisilla jotka käyttävät lukuisia apukeinoja hyväkseen vaurioiden estämiseksi. Harkitse siis, milloin lähteä täkyilyä harrastamaan ja milloin kannattaa suosiolla jättää reissu väliin.
Älä polta löytämääsi hyvää paikkaa loppuun liian tiuhaan tehdyillä täkyreissuilla, hauille tekee hyvää saada pitää taukoa kalastuspaineesta avovesikauden ulkopuolella.

 

Kalaguru.fi palvelu antaa ennusteen kalan aktiivisuustasosta. Lisäksi saat valmiit viehesuositukset, jotka on sovitettu kalan aktiivisuuden, valon ja veden ominaisuuksien mukaan. Sieltä löydät vastauksen siihen, miksi luottokone ei toimi joka päivä.

Kalagurun tarina

Kalagurun taustavaikuttajat

Kalagurusta löytyy nyt yli 1300 viehettä eri kalalajeille ja kalastustyyleille. Käy tutustumassa mitä suosituksia saat omaan suosikkipaikkaasi ja kalastustapaasi.

Jos tykkäsit artikkelista, voit seurata Kalagurua Facebookissa. Voit myös jakaa artikkelin kavereillesi.

Kalaguru.fi palvelu kertoo kalan aktiivisuustason muutokset kolmen tunnin jaksoissa viideksi vuokaudeksi eteenpäin. Se antaa ohjeita uistinvalintaan ja uistimen uittoon. Palvelu on kiinni Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoissa.

Lue Kalagurun blogin muut artikkelit